Arena

Arena bakketempo, Tønsberg

Parkering 2023 kun på ordinære parkeringsplasser i sentrum. Eventuelt gratis parkering i messeområdet i Tønsberg.

Arena, fellesstarter Undrumsdal

Lørdag: Adkomst benytte E18 avkjøring 34.
Søndag: Adkomst benytte E18 avkjøring 34. Ved ankomst etter at første start har gått benyttes avkjøring 35 Gulli, og deretter gamle E-18 nordover. Trafikken sluses medgående i løypa til parkeringsplassene i Undrumsdal.