Trafikk

Trafikkinfo, Vestfold 2-dagers 2024

Fredag 7. juni

Gamle E-18 stenges mellom avkjøring Grøumveien i sør og Rødsåsen i nord i tidsrommet 17:00 – 20:00 i forbindelse med opprigg av arena på Undrumshøy. Omkjøring via E-18 eller Grøumveien/Kåpeveien.

Lørdag 8. juni

Følgende løype benyttes i tidsrommet 08:30 til 15:30 lørdag 8. juni:
https://www.v2d.no/loyper/1-etappe-fellesstart/

Løype går i retning med sola altså følgende: Undrumshøy (Gamle E-18) -> Hemsenga (Grøumveien) -> Kåpeveien -> Undrumveien (Gamle E-18). Hele denne runden er stengt mot løpsretningen, men trafikk vil bli sluset medgående i perioder.

Trafikk til Gretteåsen via Grøumveien/Kåpeveien. Ingen mulighet til å kjøre fra Solerød direkte retning Gretteåsen i denne tidsperioden. Trafikk retning Rødsåsen kun mulig fra Solerød, ikke fra Barkåker.

Søndag 9. juni

Følgende løyper benyttes søndag 9. juni:
https://www.v2d.no/loyper/3-etappe-fellesstart/

I tidsrommet 08:30 til ca. 13:30 kjøres den lengste løypa som går mot sola: Undrumshøy (Gamle E-18) -> Knutstad -> Hengsrud -> Kåpe -> Grøum -> Hemsenga -> Undrumshøy (Gamle E-18)

I tidsrommet 13:30 – 14:30 kjøres den korte løypa som også går mot sola: Undrumshøy (Gamle E-18) -> Solerød -> Grøum -> Hemsenga -> Undrumshøy (Gamle E-18)

Begge runder er stengt mot løpsretningen, men trafikk vil bli sluset medgående i perioder.

NB! Strekningen fra Knutstad til Solerød er stengt i hele tidsrommet 08:30 til 13:30. Trafikk retning Gretteåsen og Rødsåsen kun mulig med utgangspunkt fra Barkåker.

Nabovarsel, se her:
Undrumsdal lørdag og søndag
Slottsfjellet lørdag kveld